เราได้มีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินการธุรกิจไว้อย่างชัดเจน คือ ต้องการให้บริษัทฯ ผลิตเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค โดยเน้นตั้งแต่การเลือกสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดรัดกุมตามหลักวิชาการ
<h6>Pasit Yoswatana</h6>

Pasit Yoswatana

Chairman

<h6>Prasit Panapisarn</h6>

Prasit Panapisarn

Vice Chairman

<h6>Suchon Patanaprechakul</h6>

Suchon Patanaprechakul

Chief Executive Director


<h6>Bunna Bunprahorb</h6>

Bunna Bunprahorb

Executive Director

<h6>Surachai Ruengsuksilp</h6>

Surachai Ruengsuksilp

Executive Director

<h6>Singh Pruksaset</h6>

Singh Pruksaset

Executive Director


<h6>Ruengdej Jaidee</h6>

Ruengdej Jaidee

Director

<h6>Watcharapon Chotiyaputta</h6>

Watcharapon Chotiyaputta

Director

<h6>Puttimon Sribonfah</h6>

Puttimon Sribonfah

Director

<h6>Jirapong Manjing</h6>

Jirapong Manjing

Director

<h6>Wanchai Teerajanyaporn</h6>

Wanchai Teerajanyaporn

Director

<h6>Buppa Lordsianglum</h6>

Buppa Lordsianglum

Director

<h6>Chidphant Prommarit</h6>

Chidphant Prommarit

Director