news5
5 มกราคม 2015
5 มกราคม 2015,
 0

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของเพื่อตอบแทนสังคมให้กับน้องๆ ตามโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน

Comments are closed.